Make your own free website on Tripod.com

Przejdz do:

Jak utworzyc Kwerende | Jak utworzyc tabelke | Jak utworzyc formularz | Jak zaprojektowac i utworzyc nowa baze danych
| Jak utworzyc raport | Jak tworzyc relacje | Podsumowanie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Informacje ogólne:

Microsoft Acces jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostepny rowniez dla niedoswiadczonych uzytkownikow.
Microsoft Acces nie jest, jak czesto sie mylnie uwaza, baza danych, lecz systemem zarzadzajacym baza danych (DBMS – Database Managment
System), za pomoca ktorego mozna tworzyc i administrowac bazy danych. Access nalezy przy tym do systemow zarzadzania relacyjnymi bazami
danych. Oznacza to, ze poszczegolne tabele moga byc ze sobą powiazane. Za pomoca programu Microsoft Access mozna zarzadzac wszystkimi
niezbednymi informacjami uzywajac jednego pliku bazy danych. W pliku takim mozna dzielic dane na odrebne czesci zwane tabelami. Za pomoca formularzy elektronicznych mozna ogladac, dodawac i aktualizować dane w tabelach; za pomoca kwerend mozna znajdowac i pobierac tylko te dane, ktore sa rzeczywiscie aktualnie niezbedne; za pomoca raportow mozna analizowac i drukowac dane w okreslonym przez siebie ukladzie. Pomimo tego ze wszystkie obiekty bazy danych znajduja sie w jednym pliku istnieje mozliwosc importowania/eksportowania pojedynczych tabel. Najlepiej jest przechowywac dane tworzac po jednej tabeli dla kazdego typu informacji, ktore maja byc analizowane. Dane z roznych tabel mozna pozniej laczyc razem w kwerendach, formularzach lub raportach – nalezy w tym celu zdefiniowac relacje miedzy tabelami.

Architektura pakietu:

  1. Access - program glowny: laczy funkcje:
  2. programu dla projektanta
  3. interakcyjnego narzadzia do operowania danymi
  4. interpretera wykonujacego gotowe aplikacje
  5. runtime i generator dyskietek instalacyjnych (w pakiecie Access Developer's Kit)
  6. W MS Access istinieje mozliwosc korzystania z serwerow SQL przez ODBC (Open Database Connectivity) oraz mozliwosc udostepniania wlasnych danych przez ODBC ( np. dla Visual Basica, Visual C++).
  7. Programowanie w Visual Basic for Application jest niezwykle proste co nierzadko zacheca projektantow do tworzenia za pomoca Accessa malych systemow baz danych: do uzytku prywatnego lub dla malych biur.

    Powrot do menu     Na poczatek