Make your own free website on Tripod.com

Przejdz do:

Co to jest Access | Jak utworzyc tabelke | Jak utworzyc formularz | Jak zaprojektowac i utworzyc nowa baze danych
|Jak utworzyc raport | Jak tworzyc relacje | Podsumowanie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KWERENDA:

To obiekt bazy danych zawierajacych grupa rekordow po selekcji. Jest to zadanie okazania okreslonego zbioru danych.Kwerenda jest narzedziem, ktora zbiera dane z roznych tabel aby odpowiedziec na pytanie zadane przez uzytkownika. Jest podstawowym narzedziem analizy w bazie danych. Kwerenda jest to sposob zdefiniowania grupy rekordow. Moze ona takze manipulować rekordami i pokazywac rezultaty. Kwerende nalezy traktowac jak zondanie pewnego zbioru danych, np.: "Pokaz nazwiska i numery telefonow dostawcow oraz ich oplaty przewozowe". Kwerenda sklada się z rekordow utworzonych w roznych tabelach. Kwerenda wykorzystywana jest w podobny sposob co tabela, moze byc takze podstawa formularzy lub raportow (mozna uaktualnic dane w kwerendzie, a nastepnie zapisac te dane w tabeli). Jest ona tak elastyczna, ze niekiedy wykorzystuje sie ja czesciej niz tabele. Mozna jej uzywac do sortowania danych lub ogladania podzbiorow danych w bazie danych. Kwerendy sa takze podobne do filtrow, poniewaz mogz byc wykorzystywane do wybierania danych. Sa jednak potezniejsze od filtrow, poniewaz wybieraja dane z wielu tabel. Zapisana kwerende mozna wykorzystac ponownie, a takze istniejaca kwerende do tworzenia nowej. Kwerenda (zapytanie) pozwala wybrac z jednej lub wielu powiazanych tabel informacje odpowiadajaca okreslonym kryteriom, zdefiniowanym przez uzytkownika.
Kwerendy mozna podzielic na :
 1. wybierajace - najczesciej uzywane. Po wybraniu danych spelniajacych okreslone warunki, mozna na grupach rekordow wykonywac obliczenia i przedstawiac wyniki dzialania kwerendy w zondanym porzadku.
 2. funkcjonalne - poprawniej Transakcje. Kwerendy tego typu umozliwiaja dokonywanie zmian w wielu rekordach tablic zrodlowych. Zmiany te sa nieodwracalne, dlatego kwerendy te nalezy stosowac ostroznie (np. utworzyc kopie opracowywanej bazy danych).

TWORZENIE KWEREND:

Najlepszym rozwiazaniem dla poczatkujących uzytkownikow tworzacych kwerendy jest Kreator prostych kwerend, gdyz wykonuje za nich większosc pracy.
Po wybraniu danych, ktore chcesz przeanalizowac, powinienes:
 1. dokonac takich zmian w kwerendzie, aby dawala odpowiedz dokladnie na pytania;
 2. najpierw zaplanować kwerende, czyli przed rozpoczeciem pracy podjac decyzje, ktorych danych uzywac;

RODZAJE KWEREND:

 1. KWERENDA KRZYZOWA:

  Wyswietla zliczone wartosci z pola i porzadkuje wartosci w wiersze i kolumny. Laczy analizy zliczania oraz sumowania. Ma budowę zblizona do tabeli, gdyz sklada sie z wierszy i kolumn. Kazdy wiersz to oddzielny rekord, a kolumna to pole w danym rekordzie. Niekiedy kwerenda powinna zawierac jedynie ograniczony zakres danych.

 2. KWERENDA MODYFIKUJACA:

  Pozwala na wprowadzenie zmian w wielu rekordach. Istnieja cztery rodzaje kwerend modyfikujacych: usuwajaca, aktualizujaca, dolaczająca i tworzaca tabele.

 3. KWERENDA USUWAJACA:

  Usuwa grupe rekordow z jednej lub kilku tabel. Uzycie kwerendy usuwającej powoduje usuniecie calych rekordow, nie zas wybranych pol w rekordach.

 4. KWERENDA AKTUALIZUJACA:

  Dokonuje globalnych zmian w grupie rekordow w tabeli lub kilku tabelach. Za pomoca kwerend aktualizujacych mozna zmienic dane w istniejacych tabelach.

 5. KWERENDA DOLACZAJACA:

 6. Dodaje grupę rekordow z tabeli lub tabel na koncu innej tabeli lub tabel. Kwerendy dolaczajace są rowniez przydatne w nastepujacych sytuacjach:
 7. dolaczanie pol wybranych na podstawie kryteriow;
 8. dolaczanie rekordow w sytuacjach, gdy czesc pol jednej tabeli nie ma swoich odpowiednikow w drugiej tabeli.

 9. KWERENDA TWORZACA TABELE:

 10. Tworzy nowa tabele z wszystkich lub czesci danych znajdujacych sie w jednej lub kilku tabelach. Kwerendy tworzace tabele sa przydatne w nastepujacych sytuacjach:
 11. tworzenie tabel, ktore maja byc eksportowane do innych baz danych programu Microsoft Access;
 12. tworzenie raportow zawierających dane od okreslonego momentu;
 13. tworzenie kopii zapisowej tabeli;
 14. tworzenie tabeli archiwalnej, zawierajacej nieaktualne rekordy;
 15. poprawianie sprawnosci dzialania formularzy i raportow utworzonych na podstawie kwerend korzystajacych z danych z wielu tabel lub instrukcji SQL;

  Jak stworzyc prosta kwerende ukazuja screeny ponizej:

  Tworzenie kwerend klikamy na pozycje ktore chcemy miec w kwerendzie kwerenda musi byc na podsttabelki nazwij kwerende Tworzenie kwerend_2 Tworzenie kwerend_3 Tworzenie kwerend_4
  widok kwerendy po umieszczeniu pozycji Wypelnianie kwerend Zapisanie kwerend


  Powrot do menu

       Na pocz±tek