Make your own free website on Tripod.com

Przejdz do:

Jak utworzyc Kwerende | Jak utworzyc tabelke | Jak utworzyc formularz | Co to jest Access
| Jak utworzyc raport | Jak tworzyc relacje | Podsumowanie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Projektowanie bazy danych:

Zanim wykorzytamy programu Microsoft Access do budowania tabel, formularzy i innych obiektów, które złożą się na bazę danych, należy poświęć trochę czasu na zaprojektowanie bazy danych. Dobry projekt jest podstawą utworzenia bazy danych, która pozwoli na szybkie, dokładne i skuteczne wykonywanie zamierzonych celów.

 1. Oto podstawowe kroki w projektowaniu bazy danych celu, któremu ma służyć baza danych:
 1. Określenie tabel,które znajdą się w bazie danych
 2. Określenie pól, które znajdą się w tabelach
 3. Przypisanie polom jednoznacznych wartości
 4. Określenie relacji między tabelami
 5. Wprowadzenie danych i utworzenie innych obiektów bazy danych
 6. Zastosowanie narzędzi analizy programu Microsoft Access

  2.Określenie celu, któremu ma służyć baza danych:

  Pierwszym krokiem projektowania bazy danych programu Microsoft Access jest określenie celu, któremu ma służyć baza i sposobu jej używania. Konieczne jest okreleślenie jakich informacji ma dostarczyć baza danych. Na tej podstawie można określić, jakie zagadnienia będą analizowane w bazie danych (tabele) i jakie informacje mają określać każde zagadnienie (pola w tabelach).

  3. Określenie tabel, które znajdą się w bazie danych:

  Określenie tabel może być najtrudniejszym etapem procesu projektowania bazy danych. Powodem tego jest fakt, że wyniki, których ma dostarczyć baza danych - raporty gotowe do wydrukowania, formularze przeznaczone do wykorzystania, pytania, na które trzeba odpowiedzieć - nie zawsze zawierają bezpośrednie wskazówki o strukturze tworzących je tabel.

  Projektując tabele należy mieć na uwadze przedstawione poniżej podstawowe zasaday projektowania:

  - Ta sama informacja nie powinna być wielokrotnie wprowadzona do jednej lub kilku tabel.

  Jeżeli informacja jest przechowywana tylko w jednej tabeli, można ją uaktualnić zmieniając dane tylko w jednym miejscu. Tak jest łatwiej, a ponadto unika się wystąpienia niezgodności danych zapisanych w różnych miejscach. Na przykład, dobrze jest zapisać numer telefonu i adres klienta tylko raz, w jednej tabeli.

  - Każda tabela powinna zawierać informacje tylko na jeden temat.

  Jeżeli tabela zawiera dane na temat jednego zagadnienia można przetwarzać je niezależnie od danych dotyczących innych zagadnień. Na przykład, adresy klientów będą przechowywane w innej tabeli niż zamówienia. W ten sposób można usunąć jakieś zamówienie, zachowując dane o kliencie.

  4. Określenie pól, które znajdą się w tabelach:

  Każda tabela zawiera informacje na temat jednego zagadnienia, a każde pole w tabeli zawiera jedną daną dotyczącą tego zagadnienia, któremu poświęcona jest tabela. Na przykład, tabela poświęcona klientom może zawierać pola z nazwą firmy, adresem, miastem, krajem i numerem telefonu. Zabierając się do projektowania pól w tabelach dobrze jest pamiętać o następujących wskazówkach:

  1. Należy powiązać każde pole bezpośrednio z zagadnieniem, którego dotyczy tabela.
  2. Nie należy wprowadzać danych pośrednich lub obliczonych (danych, które są wynikiem wyrażenia).
  3. Należy uwzględnić wszystkie potrzebne informacje.
  4. Informacje należy przechowywać w możliwie najmniejszych jednostkach logicznych (na przykład Imię oraz Nazwisko, a nie Dane personalne).

  5. Przypisanie polom jednoznacznych wartości:

  Aby program Microsoft Access mógł powiązać informacje przechowywane w różnych tabelach  na przykład, aby powiązać klienta ze wszystkimi jego zamówieniami  każda tabela w bazie danych musi zawierać pole lub zbiór pól, które jednoznacznie określają każdy rekord. Takie pole lub zbiór pól nazywany jest kluczem podstawowym.

  6. Określenie relacji między tabelami:

  Po podzieleniu danych na tabele i zdefiniowaniu pól kluczy podstawowych trzeba wprowadzić do programu Microsoft Access informacje na temat sposobu poprawnego łączenia powiązanych danych w logiczną całość. W tym celu definiuje się relacje między tabelami.

  7. Wprowadzenie danych i utworzenie innych obiektów bazy danych:

  Kiedy okaże się, że struktura tabel spełnia opisane powyżej kryteria, można wprowadzić wszystkie dane do tabel i utworzyć dowolne kwerendy, formularze, raporty, makra i moduły.

  8. Zastosowanie narzędzi analizy programu Microsoft Access:

  Program Microsoft Access jest wyposażony w dwa narzędzia, które pomagają udoskonalić projekt bazy danych. Kreator analizy tabel potrafi sprawdzić projekt  przeglądając jednorazowo jedną tabelę, zaproponować nową strukturę tabeli i - jeśli to ma sens - zamienić tabelę w kilka tabel połączonych relacjami.

  Analizator wydajności potrafi przeprowadzić analizę całej bazy danych, sformułować zalecenia i propozycje dotyczące wprowadzenia ulepszeń. Analizator wydajności może też wprowadzić te zalecenia i propozycje.

  Aby zapoznać się z innymi aspektami projektowania bazy danych, można przejrzeć przykładową bazę danych Northwind i schemat jednej lub kilku baz danych, które można utworzyć za pomocą Kreatora baz danych .


  Jak Stworzyc nowa baze danych ukazuja sceeny ponizej:
  Nowa baza Na co kliknac przy tworzeniu nowej bazy Tworzenie nowej bazy danych Trzeba zapisac baze na dysku


  Do Menu     Na Początek